ENCAMADA: Lliga Escolar de Curses de Muntanya

L’ENCAMADA, és la Lliga infantil de curses de muntanya al territori comarcal del Pallars Sobirà.

Neix amb diferents objectius, per una banda la de fer arribar a tots els nens i nenes la possibilitat de participar en varis esdeveniments esportius que tinguin relació amb l’entorn natural de la comarca, sigui quin sigui la situació econòmica familiar, el Consell Esportiu vol vetllar per a que a que les seves activitats siguin assequibles per a tothom.

Que aquests esdeveniments siguin una font de motivació per la pràctica de l’esport al llarg de l’any, de manera extraescolar. Que la realització d’aquest esport individualment i autònomament no representa, com l’esqui o el piragüisme o d’altres activitats típiques de la comarca, una despesa econòmica sent així assequible a tothom.

Per altra costat L’ENCAMADA neix amb l’objectiu de promocionar un reconeixement del territori per part, tant dels nens participants a la lliga com pels pares acompanyants, coneixement de les valls, dels pobles i de la muntanya i dels seus camins.

Un altre dels objectius importants de L’ENCAMADA és la promoció de la cultura del territori, aprofitant la trobada i el temps d’espera dels nens per la realització de la cursa es proposa la realització de Jocs populars, dinamització infantil popular, valls populars…

I finament vol unir forces entre les entitats i agrupacions realitzadores d’aquestes curses, tant de les que ja porten un temps organitzant-les com de les noves iniciatives de promoció de l’esport.

La paraula “ENCAMADA” és una paraula del dialecte Pallarès, que significa  “passa gran” ; s’ha escollit aquest nom per promocionar te dialecte de la Comarca

INSCRIPCIONS

CALSSIFICACIONS