Promoció d’esports d’hivern

Paral·lelament  a l’esport Blanc impulsat per la Generalitat de Catalunya i organitzat per la secretaria general de l’esport, el departament d’ensenyament i els consells esportius i dirigit a l’alumnat de 3r i 4t curs de primària, el consell esportiu del Pallars Sobirà vol que l’alumnat dels altres cursos pugui participar de les activitats de la neu perseguint objectius com:

Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en les seves diferents modalitats.

Educar mitjançant ,’esport, a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat dels mestres i els tècnics de l’esport

Seguint aquests objectius, la promoció de l’esport blanc a les escoles funciona en la línia que més convingui el centre per poder-lo integrar dins del calendari escolar i  oferint al centre uns preus competitius a l’abast de les famílies perquè cap nen es quedi sense neu durant l’hivern.