Junta del Consell Esportiu

La Junta directiva del Consell Esportiu del Pallars Sobirà és elegida per Assemblea General d’entre els seus membres i hi estan representats tots els estaments en la proporció següent:

– Sis representants de centres, associacions esportives o escolars i els clubs de la comarca

– Tres representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca.

– Un representant del Consell Comarcal.

– Un representant de les federacions Esportives Catalanes.

Actualment  la composició del Consell Esportiu és la següent:

2016 Nom i Cognoms Estament Entitat
PRESIDENT RAMON VILLUENDAS PALOBART AJUNTAMENT ESTERRI D’ÀNEU
VICEPRESIDENT JOSEP MªUBACH BARBERÀ ASSOCIACIÓ RIALP
SECRETARI LIONEL PLA BALLABRIGA ASSOCIACIÓ AEP
TRESORER GEMA TIZON PUJALS AMPA LA CLOSA
VOCAL FRANCISCO PERIS FOLGADO ESCOLA LA CLOSA
VOCAL MARC TOMÀS GIRONI AJUNTAMENT LLADORRE
VOCAL JOAN ORDI GOMÀ FEDERACIONS CATALUNYA
VOCAL RAIMON MONTERDE ALBERICH AJUNTAMENT SORT
VOCAL VANESA FORT GONZALEZ AMPA ANGEL SERAFÍ
VOCAL JOSEP DAVID RICOU AMPA MONTSENY DE PALLARS
VOCAL JORDI ALTIERI CONSELL COMARCAL SORT